Podologisch onderzoek:

Bij een podologisch onderzoek wordt er gestart met een uitgebreide anamnese, om inzicht te krijgen in de klacht.
Nadien wordt er overgegaan op een klinisch en biomechanisch onderzoek, zo wordt hyper- / hypomobiliteit, spierzwakte of spierverkorting getest.
Om daarna over te gaan naar een gang- en/of loopanalyse, dit wordt gefilmd en geanalyseerd.
Dit alles wordt samen met de patiënt besproken. Indien er bewegingsbeperkingen, die de klacht beïnvloeden, gevonden wordt, kan er een behandelplan opgesteld worden in overleg met de patiënt, doorverwijzende arts en/ of paramedicus

Behandelingsmogelijkheden:

 • Podologische  zooltherapie
  Rekening houdend met het biomechanische onderzoek en de gang- en/of loopanalyse kunnen podologische zolen vervaardigd worden.

 • Orthese
  Indien u opmerkt dat uw tenen niet helemaal recht staan of uw schoenen drukken tegen uw tenen. Kan er een orthese gemaakt worden.
  Een orthese kan drukplekken en/of wrijving op of tussen uw tenen verminderen.
  Afhankelijk van uw klachten en de stand van uw tenen kan er verschillend materiaal gebruikt worden.

 • Nagelbeugel 
  Ingroeiende teennagels zijn een vaak voorkomend probleem.
  Indien knipadvies niet voldoende is, kan er tijdelijk een nagelbeugel geplaatst worden om de vorm van de nagelplaat te verbeteren en de pijnklachten te verminderen.

 • Instrumentele voetbehandeling
  Als podoloog behandelen we verschillende huid-en nagelaandoeningen.

 • Diabetesscreening 

 • Educatie/advies
  Zowel voor diabeteseducatie als voor schoenadvies kan u bij de podoloog terecht.